Kullanım Sözleşmesi

İMAJ GRAFİK SİTE KULLANIM SÖZLEŞMESİ (Site Kullanım Lisansı) 


TEMEL BİLGİLER 
LÜTFEN AŞAĞIDAKİ ŞART VE KOŞULLARI OKUYUN BU ÜRÜNÜ KULLANABİLMENİZ İÇİN BU ŞART VE KOŞULLARI KABUL ETMENİZ GEREKLİDİR. 

Bu Sözleşmenin tarafları, imajgrafik.com ve/veya Bidünya Ticaret Bilişim ve Reklamcılık Hiz. Ltd. Şti.  ismi altında ticari faaliyet gösteren İmaj Grafik (buradan itibaren İmaj Grafik olarak anılacaktır) ve bu web sitesinden İçerik indiren kullanıcıdır. Kullanıcı adınızı ya da şifrenizi kimseye kullandırmamalısınız. Bu Sözleşmenin amaçları için "İçerik”, İmaj Grafik'e yada onun yetkili içerik sağlayıcılarına ait olan ve bu web sitesi üzerinden indirilebilir olan görüntü ya da fotoğraflar olarak tanımlanır. 

Bu Sözleşme ile Sözleşmenin Şart ve Koşullarının sizi bağlayacağını kabul edersiniz. İmaj Grafik’den herhangi bir İçerik indirmeniz durumunda bu Sözleşmenin Şart ve Koşullarını okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi onaylarsınız. 

İmaj Grafik, İçerikle alakalı olarak, tüm telif hakları da dâhil olmak üzere tüm haklara, tüm gerekli yetkilere sahip olduğunu ya da Sizin bu Sözleşmenin Şart ve Koşulları altında İçeriğe erişim sağlamanıza, içerikleri indirmenize ve kullanmanıza izin verme yetkisi olduğunu göstermektedir. Fotoğrafın/Eserlerin telif hakkı ve tüm diğer hakları İmaj Grafik'e ve onun ilgili tedarikçilerine ait olarak kalacaktır. 

Kullanım Şart ve Koşulları 
İçeriğe aşağıdaki Şart ve Koşullar altında erişim sağlayacağınızı, bu içerikleri bu Şart ve Koşullar altında indirip kullanacağınızı kabul etmektesiniz. 

 1. Bu Şart ve Koşullar, İmaj Grafik ve sizin aranızda yasal bir Sözleşme teşkil eder.
 2. İmaj Grafik, bu Sözleşmenin 3. maddesinde verilen Şart ve Koşullara göre, Size İçeriklerin üzerinde değişiklik yapmak, bunları yayımlamak, teşhir etmek ve dağıtmak için tam yetki vermeyen, devrolunamayan lisans vermektedir.
 3. “Yalnızca Yazınsal Kullanım İçindir" ibaresini taşıyan İçerik için aşağıdakileri yapmanız yasaktır: 
  1. 2. Bölümde başka ek haklar verilmediği ya da ayrı bir lisans sözleşmesine göre hak verilmediği sürece, İçerik ticari amaçlarla, tanıtım, reklâm amaçlı olarak ya da satış amaçlı olarak kullanılamaz.
  2. İçerik, Lisanslı Materyalin yazınsal bütünlüğü bozulmadığı sürece kesilebilir. Ancak hiçbir durumda, İmaj Grafik’in açık, yazılı izni olmadan, elle ya da elektronik ortamda döndürülemez, değiştirilemez ya da üzerinde bir oynama yapılamaz.
  3. Lisans alan, İçeriği, lekeleme, mahremiyetin ihlal edilmesi, benzerliğin kötüye kullanılması, ya da uygun olmayan bir görüntüleme gibi yollarla bireylerin haklarını ihlal eden herhangi bir şekilde kullanamaz.
  4. Lisans alan, 
   1. Bu Sözleşme ya da bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkı için alt lisans vermeyecek, bu sözleşmeyi ya da bu sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkını satmayacak, devretmeyecek ya da aktarmayacaktır.
   2. İçeriği (içeriğin dâhil olduğu son üründen ayrı olarak), izinli Kullanıcılar dışındaki kullanıcıların erişimine açık olan herhangi bir ortamda kullanıma sunmayacaktır.
   3. Üçüncü bir tarafın İçeriği bağımsız bir dosya olarak indirmesine, seçerek almasına ya da bu İçeriğe erişim sağlamasına imkân verecek ya da bunu teşvik edecek şekilde İçeriği kapsamına alan bir nihai ürünü satmayacak, bu ürün için lisans vermeyecek ya da bu ürünün dağıtımını yapmayacaktır.
   4. Elektronik ya da basılı ürünler üzerinde, üçüncü taraflarca çoğaltılması için hazırlanmış olan elektronik bir şablona İçeriği dâhil etmeyecektir.
   5. Kartpostal, kupa, t-shirt, takvim, poster ve diğer benzeri ürünler dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, "talep üzerine üretilen” ürünlerin satışını, lisanslanmasını ya da başka bir şekilde dağıtımını içeren ya da teşvik eden herhangi bir web sitesinde ya da başka bir ortamda İçeriği kullanmayacak ya da teşhir etmeyecektir.
   6. Lisans alan, sanatsal unsurlarının önemli bir kısmını İçerikten alan bağımsız bir resim, grafik ya da heykel tarzında bir işi, filmi ya da başka bir görsel çalışmayı açık olarak ya da ima yoluyla kendi eseri gibi gösteremeyecektir.
   7. Hiçbir koşulda, İçeriği pornografik, müstehcen, ahlaka aykırı, lekeleyici ya da yasa dışı materyallerde; ürünün/ürünlerin tanıtımında; zihinsel/sağlığa ilişkin vb. hassas bağlam ve konularla bağlantılı olarak kullanmayacaktır.
 4. Fotoğraf Sahibi
  1. İçerikte, Lisanslı Materyalin yanına aşağıdaki gibi kaynak bildirimi verilmelidir :"©[Fotoğrafçının İsmi]/ İmaj Grafik " ya da İmaj Grafik’nin belirttiği başka bir şekilde.
  2. Teknik olarak yapılabiliyorsa, sinema filmi, televizyon yayını ya da kablolu yayında kullanılan film ya da videolar için, medyada kullanılan kaynak bildirimine eşit boyutta ve aynı yerde aşağıdaki şekilde bir ekran kaynak bildirimi verilmelidir: "Video [Fotoğrafçının İsmi]/ İmaj Grafik tarafından verilmiştir."
 5. İçeriğin telifli olduğunu, üçüncü bir tarafa ait olabileceğini ve sizin izinsiz olarak kullanmanız durumunda bunun telif hakkının ihlal edilmesi anlamına gelebileceğini kabul edersiniz.
 6. İmaj Grafik’in, kendi takdirine bağlı olarak
  1. Sözleşmenin ihlal edilip edilmediğini öğrenebilmek için, İmaj Grafik web sitesinden indirdiklerinizi kendi takdirine bağlı olarak belirlediği bir sıklıkta takip edebileceğini,
  2. Tüm İmaj Grafik abonelerine olabilecek en iyi hizmeti verebilmek için karşıdan yüklemelere kullanıcı başına, 24 saatlik bir süre bazında sabit bir sınır getirebileceğini,
  3. İmaj Grafik web sitesi ya da bu sözleşmeyle bağlantılı olarak kullanıcı adı ve şifrenizin kötüye kullanılıp kullanılmadığını takip edebileceğini,
  4. İçerik indirmek için herhangi bir otomatik araç kullandığınızı ya da kullanma teşebbüsünde bulunduğunuzu tespit ederse hesabınızı derhal sonlandırabileceğini,
  5. İmaj Grafik’in bu Sözleşmenin ihlali ve/veya kullanıcı adınızın ve şifrenizin kötüye kullanımı olduğuna kanaat getirdiği bir durum tespit etmesi halinde hesabınızı ihbarda bulunmadan sonlandırabileceğini kabul edersiniz. Hesabınızın, bu Sözleşmenin ihlali ve/veya bir kullanıcı isminin ya da şifresinin kötüye kullanımı nedeniyle sonlandırılması halinde, İmaj Grafik İçeriği konusundaki tüm haklarınızı kaybedersiniz. Böyle bir durumda İmaj Grafik'den aldığınız tüm İçeriği derhal silmeniz gerekir. Ödenen tüm ücretler irad kaydedilecektir.
 7. İmaj Grafik ve İçerik size "HİÇBİR DEĞİŞİKLİK YAPILMADAN", “MEVCUT OLDUĞU GİBİ” ve “TÜM HATALARIYLA” sunulmaktadır. İmaj Grafik, çalışanları, yöneticileri, yetkilileri ve İmaj Grafik ile bağlantılı olan hiçbir kişi, kanunların izin verdiği ölçüde ticari garanti, belli bir amaç için uygunluk, ihlal durumunun olmaması, İmaj Grafik kullanımının kesintisiz, hatasız olduğu, bilgisayar virüsleri ya da başka zararlı unsurlar içermediği garantisi de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere açık ya da zımni şekilde hiçbir konuda garanti vermez. İçeriğe erişim sağladığınızda ve İçerik aldığınızda, bunun riskini kabul edersiniz. İmaj Grafik, çalışanları, yetkilileri ve İmaj Grafik adına hareket eden kişiler makul dikkat ve ustalıkla çalışma gibi sorumluluklar da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere genel hukuk kurallarında öngörülen görevleri yerine getireceklerini garanti etmezler. İmaj Grafik, çalışanları, yöneticileri, yetkilileri ve İmaj Grafik adına hareket eden hiç kimse, İçerikte yer alan herhangi bir bireyin ismini, benzerliğini ve/veya fotoğrafını, öncesinde bu bireyden gerekli izni almadan kullanma hakkınız olduğunu garanti etmez. 
  1. İmaj Grafik 'in, çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkililerinin ya da İmaj Grafik adına faaliyet gösteren herhangi bir kişinin, İçeriği kullanmanızın herhangi bir üçüncü tarafın marka haklarının ihlali anlamına gelmeyeceğini ya da kaynak adının yanlış belirtilmesi ya da başka bir şekilde haksız rekabete neden olmayacağını garanti etmediğini anlar ve kabul edersiniz.
  2. İçeriği ürün ve hizmetler üzerinde ya da ürün ve hizmetlerle bağlantılı olarak veya başka ticari amaçlar için kullanmadan önce bir uzmana danışacağınızı kabul edersiniz.
 8. İmaj Grafik, çalışanları, yöneticileri yetkilileri ya da İmaj Grafik ile bağlantılı olan herhangi bir başka kişi, İçeriğin kullanılmasından ya da kullanılamamasından kaynaklanan gelir ya da kar kaybı da dâhil olmak üzere dolaylı, özel, rastlantısal, ekonomik ya da sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan - İmaj Grafik böyle zararların oluşma olasılığı konusunda haberdar edilmiş olsa bile- herhangi bir şekilde sorumlu olmayacaktır. İmaj Grafik'in, çalışanlarının ya da ilgili tarafların sorumluluğu, Sizin İmaj Grafik’e erişim sağlamak ya da İmaj Grafik’i kullanmak ve İmaj Grafik kapsamındaki içeriklere erişim sağlamak, bu içerikleri indirmek ve/veya kullanmak için ödediğiniz miktarı aşmayacaktır. Bazı hükumetlerin sonuç olarak ortaya çıkan ya da rastlantısal nitelikteki zararlar için sorumluluğun kapsamına bazı konuların dâhil edilmemesine da bu sorumluluk üzerindeki sınırlamalara izin vermemesinden dolayı, yukarıda verilen bu sınırlama sizin için geçerli olmayabilir.
 9. Bu Sözleşmeye onay vererek, 
  1. En az 18 yaşında olduğunuzu ve bu Sözleşmeyi imzalama hakkınız olduğunu;
  2. İçeriği, bu Sözleşmeyle izin verilmeyen herhangi bir şekilde kullanmayacağınızı;
  3. İçeriği kullanmanızın herhangi bir ülke, eyalet ya da herhangi bir başka resmi makamın geçerli kanun ve yönetmeliklerini ihlal etmeyeceğini,
  4. İmaj Grafik sitelerinde verdiğiniz, kredi kartı bilgileri de dâhil olmak üzere diğer tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu beyan ve taahhüt etmektesiniz.
 10. Bu Sözleşmede verdiğiniz beyanların, teminatların ya da sözlerin ihlal edilmesi ya da ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumunda açılan davalardaki avukat masrafları, ortaya çıkan hak talepleri, sorumluluk, masraf, kayıp, zarar ve harcamaları İmaj Grafik’e, çalışanlarına, yöneticilerine, yetkililerine ve İmaj Grafik ile ilişkili olan başka kişilere, bunların haleflerine, lisans sahiplerine yüklemeyeceğinizi ve bu kişileri savunup zararlarını ödeyeceğinizi kabul etmektesiniz.
 11. Bu Sözleşme, İmaj Grafik ile Sizin aranızdaki bu konuyla ilgili tek sözleşmedir. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz ya da hükümsüz olarak kabul edilmesi halinde, bu durum diğer hükümleri ve bu Sözleşmenin diğer maddelerini etkilemeyecektir. Bu Sözleşmenin geri kalan maddeleri, tarafların niyetlerine en yakın şekilde yürürlüğe konacak şekilde yorumlanacaktır. İmaj Grafik şirketinin bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü uygulayamaması halinde, bu durum, gelecekte herhangi bir hükmü uygulama hakkından vazgeçildiği anlamına gelmeyecektir. Bu Sözleşme, uluslararası anlaşmaların hükümlerine ve diğer geçerli kanunlara göre yorumlanacak ve yürürlüğe konacaktır.
 12. Bu Sözleşme, aslen Türkçe olarak hazırlanmış ve daha sonra başka dillere çevrilmiştir. Bu çevirilerin aslına uygunluğu garanti edilmez. Türkçe nüsha ile diğer dildeki nüsha arasında bir farklılık olması halinde, türkçe nüsha öncelikli olacaktır.

Kabul ediyorsanız, sözleşmenizi yeniden onaylayarak bu işlemi elektronik olarak gerçekleştirin.